Thang trắng khóa tự động

Thang trắng  KTD 1.5M Thang trắng KTD 1.5M Mã SP : 1161709
Thang trắng  KTD 2M Thang trắng KTD 2M Mã SP : 1151709
Thang trắng KTD 2.5M Thang trắng KTD 2.5M Mã SP : 1141709
Thang trắng KTD 3M Thang trắng KTD 3M Mã SP : 1131709